Z życia szkoły

Papież Jan Paweł II jest najbardziej znanym Polakiem w historii. W latach 1978-2005 był głową Kościoła Katolickiego, ale również był uważany za osobę, która ma duży wpływ na politykę całego świata. Po śmierci został ogłoszony świętym oraz patronem rodzin.

W związku z trudną sytuacją związaną z koronawirusem w kraju, zmianie ulegają terminy rekrutacji do szkół, przedszkoli i żłobków. Wydłużeniu ulega termin składania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do placówki oraz termin rekrutacji uzupełniającej.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 zachęcił Nauczycieli do objęcia opieką w nauce Uczniów w sposób zdalny. Prosimy Rodziców i Uczniów o codzienne logowanie się do dziennika elektronicznego i odczytywanie maili.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu informuje, że wszystkie osoby rekrutujące na rok szkolny 2020/2021 do klasy 1 oraz oddziału przedszkolnego przy SP 1, które dostarczyły papierową wersję wniosku /deklaracji/  ZOSTAŁY PRZYJĘTE do naszej szkoły.

Na chwilę obecną, termin składania pisemnego potwierdzenia woli do nauki został przesunięty na okres od 30.03 - 3.04.2020 r.

Wszelkie informacje prosimy śledzić na bieżąco.

Najważniejszą zmianą jakie wprowadzone zostały do harmonogramów naboru to terminy składania pisemnych potwierdzeń woli dla kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeniesieniu zawodów na dzień 16.04 br. Konkurs miał się odbyć w czwartek 19 marca.

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu. Informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii koronawirusa.

Od 17 lutego ruszają zapisy do publicznych żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych. Rekrutacja elektroniczna dotyczy wszystkich, którzy chcą zapisać dziecko do publicznej placówki od września 2020 roku.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Urzędu Miasta Jarosławia.

 

Napisanie projektu edukacyjnego, to jedno, ale drugie i najważniejsze, to jego realizacja. Otrzymaliśmy już certyfikaty Dobrze zaPROJEKTowanej Szkoły 2020 oraz PROJEKTanta Edukacji 2020, a żeby dopełnić naszego dzieła czekamy tylko na ... wiosnę.