Z życia szkoły

Witaj szkoło!

01.09.2020 - godz. 9.00 Msza św. Parafia Królowej Polski

Bezpieczny powrót do szkoły - wskazówki dla ucznia i rodzica.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W przypadku dzieci z alergią należy poinformować nauczyciela wychowawcę.

Spotkania z rodzicami:

  • klasy siódme czwartek 27.08.2020 r. godz. 16:30 sala gimnastyczna
  • klasa „0” poniedziałek 31.08.2020 r. godzina 16 sala gimnastyczna
  • klasy pierwsze poniedziałek 31.08.2020 r. godzina 17:15 sala gimnastyczna.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 zostanie opublikowany na stronie internetowej i Facebooku szkoły w dniu 26.08.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jarosławiu informuje o zapisach do świetlicy szkolnej oraz na żywienie.

Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2019/2020.

Kończymy rok szkolny 2019/2020, który nie należał do najłatwiejszych, ze względu na panującą pandemię. Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem zarówno dla nauczycieli, uczniów, jak i rodziców.