Zarządzenie Nr 9 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwidgi w Jarosławiu z dnia 5 maja 2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Jarosławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

zarzadzenie