Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu informuje, że wszystkie osoby rekrutujące na rok szkolny 2020/2021 do klasy 1 oraz oddziału przedszkolnego przy SP 1, które dostarczyły papierową wersję wniosku /deklaracji/  ZOSTAŁY PRZYJĘTE do naszej szkoły.

Na chwilę obecną, termin składania pisemnego potwierdzenia woli do nauki został przesunięty na okres od 30.03 - 3.04.2020 r.

Wszelkie informacje prosimy śledzić na bieżąco.