Pamiętajmy, że dzieci mają swoje prawa, nie tylko obowiązki.