Ogłoszenia

Szanowni Rodzice, nasza szkoła uczestniczy w akcji X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej 2 października 2020 r. pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

W związku ze zmianą formy płatności za obiady został wprowadzony aneks do umowy żywienia. Prosimy Państwa, którzy złożyli już umowy o żywienie, aby wydrukowali, uzupełnili i podpisali aneks oraz dostarczyli go do szkoły.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy,
Pracownicy Administracji i Obsługi,
Uczniowie jarosławskich szkół podstawowych,
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

01.09.2020 - godz. 9.00 Msza św. Parafia Królowej Polski

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W przypadku dzieci z alergią należy poinformować nauczyciela wychowawcę.

Spotkania z rodzicami:

  • klasy siódme czwartek 27.08.2020 r. godz. 16:30 sala gimnastyczna
  • klasa „0” poniedziałek 31.08.2020 r. godzina 16 sala gimnastyczna
  • klasy pierwsze poniedziałek 31.08.2020 r. godzina 17:15 sala gimnastyczna.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 zostanie opublikowany na stronie internetowej i Facebooku szkoły w dniu 26.08.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jarosławiu informuje o zapisach do świetlicy szkolnej oraz na żywienie.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

W związku z rozwijającą się na naszym terenie sytuacją epidemiologiczną, która jest dynamiczna i trudna do przewidzenia, mając na uwadze zdrowie całej społeczności szkolnej odwołuje zaplanowany harmonogram zakończenia roku szkolnego w szkole. Skany świadectw zostaną przesłane w dniu 26 czerwca na pocztę elektroniczna rodzica. Świadectwa w formie papierowej zostaną wręczone jeśli sytuacja pozwoli w dniu 1 września. W razie potrzeby świadectwa będą do odebrania w okresie wakacji w sekretariacie szkoły, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru.

Z poważaniem
Olaf Pokrywka