Najważniejszą zmianą jakie wprowadzone zostały do harmonogramów naboru to terminy składania pisemnych potwierdzeń woli dla kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

Rodzice zobowiązani są złożyć te dokumenty w placówce w terminie od 30. 03. do 03.04. Automatycznie przesunięte zostały również terminy naboru rekrutacji uzupełniającej.