Szanowni Państwo, Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu.

Informuję, że pracownicy SP 1 w Jarosławiu przystępują do strajku od 8 kwietnia do odwołania, gdyż negocjacje z rządem nie zostały zakończone do dnia dzisiejszego.

W związku z powyższym dyrektor szkoły informuje, że mogą wystąpić trudności w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikających z planów nauczania. Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły będą mieli zapewnioną opiekę w formie zajęć świetlicowych w godz. 7:00 – 15:00.

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane przez dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły lub szkolnego Facebooka niezwłocznie po ich uzyskaniu. Proszę o wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku

Olaf Pokrywka