01.09.2020 - godz. 9.00 Msza św. Parafia Królowej Polski

GodzinaNauczyciel /KlasaSALAWejście do szkoły
01.09.2020
8.00 VII A - Anna Szczygieł 14 Wejście do szkoły od boiska szkolnego/placu zabaw
VII B - Mirella Szarlińska 12
VI A - Dariusz Nogaj 13
V A - Barbara Sudzińska 16
8.00 IV A - Podgórecka Małgorzata / Anna Romaniak 18 Wejście do sali gimnastycznej od ul. Królowej Jadwigi klatka schodową na II piętro
IV B - Aab Monika / Magdalena Szylar 19
I A - Mrozowicz Kinga 9 Spotkanie rodziców z dziećmi na I sektorze /sala gimnastyczna/
8.00 II A – Justyna Litwa 11 Wejściem głównym do szkoły od ul. 3 –go Maja
II B – Gabriela Gaweł 7
10.00 III A – Urszula Maciałek 6 Wejściem głównym do szkoły od ul. 3 –go Maja
III B – Marek Kondrat 5
„0” – Anna Romaniak

Sala gimnastyczna – I sektor

Wejście do sali gimnastycznej od Ul. Królowej Jadwigi – spotkanie z wychowawcą
I B – Magdalena Szylar Sala gimnastyczna – III sektor Wejście do sali gimnastycznej od ul. Poniatowskiego – spotkanie z wychowawcą

Wytyczne:

  • przed wejściem do budynku szkolnego obowiązkowo dezynfekcja rąk,
  • uczniowie i rodzice przychodzą dokładnie na wskazaną godzinę, opiekunowie nie gromadzą się w szkole, pozostają w holu, boisku szkolnym lub na zewnątrz szkoły,
  • rodzice w holu wyposażeni są w maseczki ochronne i ewentualnie rękawiczki, wymagana zasada dystansu,
  • na spotkaniach zostaną wręczone świadectwa, uczniowie otrzymają plan lekcji, omówione będą sprawy organizacyjne oraz bezpieczeństwa ,
  • po spotkaniach wyjście z budynku z zachowaniem zasad dystansu społecznego.