Szkoła Podstawowa nr 1 w Jarosławiu im. św. Królowej Jadwigi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, rozpoczęła realizace mobilności kadry edukacji szkolnej.

Kadra nauczycielska po przygotowaniu projektu i złożeniu wniosku, który uzyskał akcpetację narodowej Agaencji Programu Erasmus+, zdecydowała sie zdobywać nowe doświadcenia w różnych karajch, aby wszystkie poznane nowatorskie metody i środki urozmaicały oraz uatrakcyjniały lekcje i zajęcia pozalekcyjne. Uczestnicy projektu liczą na trwałe kontakty z nauczycielami i szkołami z krajów europejskich, aby z czasem uczniowie szkoły mogli nawiązać bezpośrednie relacje z rówieśnikami z UE.

Pierwszy z nauczycieli zakońzył własnie kurs we Florencji, zorganizowany dla nauczycieli języka angielskiego w ramach programu mobilności edukacji kadry nauczycielskiej. Program obfitował w szereg propozycji dotyczących innowacyjnych metod nauczania języka obcego, a przy tym był wyśmienitą okazją do wymiany doświadczeń między nauczycielami oraz podzielenia się uwagami na temat funkcjonowania szkolnictwa w różnych krajach. Kolejni nauczyciele będą uczestniczyć w kursach w Wiedniu, Barcelonie/Maladze oraz Londynie. To z poewnością pierwszy krok w stronę międzynarodowej wymiany uczniów, w którą chce zaangażować się jarosławska Jedynka.