Rok szkolny 2020/2021 rozpoczęliśmy z dużymi obawami, ponieważ w każdej chwili mogliśmy się spodziewać zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej z powodu wzmożonej liczby zachorowań na COVID -19. Staraliśmy się jednak nie ulec panice i zaplanowaliśmy wiele imprez o charakterze kulturalnym.

Pośród wielu punktów planu pracy nie pominięto setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Pojawiła się myśl, aby uczcić tę ważną datę w formie konkursu międzyszkolnego.

Konkurs, zatytułowany Podróże św. Jana Pawła II do Polski, do którego zgłosiły się 23 osoby z SP1, SP 4 i SP 6 miał się odbyć 27 października w budynku „Jedynki”. Zagadnienia konkursowe i regulamin dla dwóch kategorii wiekowych – klasy IV-VI oraz VII-VIII - opracowali ks. Piotr Krzych oraz nauczyciel geografii Robert Szmuc.

Niestety, zajęcia w szkołach zostały zawieszone i nauczanie online zaczęło obowiązywać po raz drugi w 2020 roku. Trzeba było zatem zmienić formułę konkursu i przenieść rywalizację do Internetu na platformę Teams.

Ostatecznie w konkursie wzięło udział 14 uczniów. Trzeba przyznać, że czekało ich duże wyzwanie, bo przecież nasz znamienity Rodak w czasie swego pontyfikatu osiem razy odwiedził Polskę, a każda z pielgrzymek obfitowała w mnóstwo ważnych wydarzeń i jeszcze ważniejszych słów.

Laureatami konkursu w kategorii uczniów klas IV – VI zostali: Oskar Dziura – I miejsce, Jakub Dziura – II miejsce oraz Dawid Oważany – III miejsce (wszyscy reprezentowali SP1). W grupie uczniów starszych najlepsi okazali się: Michał Szolc (SP1), Anna Hawryłko (SP 6) i Karol Kozar (SP 6).

Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody, ale i dla pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy – wyróżnienia oraz drobne pamiątki.

Uczniom, którzy wzięli udział w konkursie Podróże św. Jana Pawła II do Polski, należą się gratulacje i słowa uznania, bo wszyscy dołożyli starań, aby jak najlepiej wypaść w tym współzawodnictwie.