Regulamin Konkursu.

1. Organizator. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu.

2. Komisja konkursowa.

3. Cel konkursu. Celem konkursu jest przede wszystkim uczczenie 100-lecia urodzin Wielkiego Polaka oraz zainteresowanie uczniów osobą św. Jana Pawła II, a zwłaszcza jego papieskimi wizytami w naszej ojczyźnie

4. Termin konkursu. Konkurs odbędzie się 27 października 2020r, o godzinie 14.00

5. Uczestnicy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i odbędzie się w dwóch grupach wiekowych: dla uczniów klas 4-6, oraz dla uczniów klas 7-8

6. Forma konkursu. Konkurs odbędzie się w formie pisemnego testu

7. Zgłoszenia. Chęć udziału w konkursie zgłasza nauczyciel prowadzący ucznia, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 23.10.2020 do godziny 10.00.

W treści zgłoszenia należy podać imię i nazwisko ucznia, wiek (klasa), szkołę do której uczęszcza uczestnik konkursu, oraz adres e-mail nauczyciela/opiekuna, na który zostaną wysłane dodatkowe informacje o przebiegu konkursu.

Materiały potrzebne do przygotowania się do testu zostały przesłane wraz z Regulaminem.

8. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu przez uczestników będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Konkursu i przekazywane jedynie komisji konkursowej. Uczestnik konkursu zgłaszając się do konkursu, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunkowych (fotografie z przebiegu konkursu mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Jarosławia, parafii Królowej Polski w Jarosławiu, SP nr 1 w Jarosławiu oraz mediach społecznościowych wyżej wspomnianych instytucji). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

9. Przebieg konkursu.

- Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia Konkursu udostępnia się jedynie osobom upoważnionym.

- Uczniowie zostaną umiejscowieni w klasopracowniach zachowując bardzo rygorystycznie wszystkie wytyczne dotyczące panujących zasad i obostrzeń związanych z COVID – 19

- Uczestnicy Konkursu wchodzą obowiązkowo w maseczkach lub przyłbicach do wyznaczonej klasopracowni

- Na piętrze szkoły bezpośrednio przed, w czasie jak i po konkursie, będą przebywać tylko i wyłącznie osoby biorące udział w konkursie oraz komisja konkursowa

- Zwycięzcami Konkursu będą osoby, które zdobędą największą liczbę punktów

- W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku uczestników o uzyskanych miejscach decyduje kolejność (czas) oddania prac konkursowych

- Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 28 października 2020 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz wysłane drogą e-mailową do nauczycieli/opiekunów, którzy zgłaszali uczestników konkursu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu

 

pobierz: podróże św. Jana Pawłą II papieża do Polski - tekst dla klas 4-6

pobierz: podróże św. Jana Pawłą II papieża do Polski - tekst dla klas 7-9