Nasza Szkoła uzyskała akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Narodowej Agencji Programu Erasmus + i będzie realizowała nowy projekt.

W ubiegłych latach Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu realizowała projekt „Budujemy mosty zamiast murów…” w ramach Ponadnarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej, której celem były wyjazdy na szkolenia zagraniczne nauczycieli. Dzięki temu nauczyciele jarosławskiej „Jedynki” mogli rozwijać swoje kompetencje językowe. Wartość projektu wyniosła 61 673,39zł.

Tym razem nowy wniosek został złożony w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów. Projekt pod tytułem „W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy” otrzymał akceptację, a kwota dofinansowania do realizacji projektu to 135 648 zł.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu będą podnosić swoje kompetencje kluczowe w tym językowe na zagranicznych wyjazdach, poznawać tradycję i kulturę kraju przyjmującego.