Szkoła Podstawowa nr 1 w Jarosławiu kończy projekt Budujemy mosty zamiast murów, realizowany w ramach inicjatywy Erasmus+ i podsumowuje jego przebieg. Grupa nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu (wówczas jeszcze pod szyldem Publicznego Gimnazjum nr 1) wnioskowała o udział w europejskim projekcie Mobilność kadry edukacji szkolnej, aby zdobyć nowe doświadczenia i wykorzystać je dla podniesienia jakości pracy dydaktycznej.

Fakt, że wniosek „Jedynki” uzyskał akceptację, szkoła przyjęła z entuzjazmem. Wprawdzie w projekcie z góry określone zostały cele podróży, ale dopiero po uzyskaniu zgody na jego realizację można było przystąpić do urzeczywistnienia wcześniejszych planów. Uczestnicy projektu zajęli się więc organizacją wyjazdów, czyli wypełnianiem zgłoszeń uczestnictwa w kursach w poszczególnych szkołach językowych, wyborem środków transportu oraz rezerwacją miejsc noclegowych.

Pierwsza osoba wyjechała do Włoch w październiku (o czym informowaliśmy czytelników jesienią) i tam spotkała nauczycieli języka angielskiego z wielu krajów europejskich. Uczestnicy kursu wymienili się cennymi doświadczeniami i uwagami na temat rodzimych systemów szkolnictwa, zdobyli informacje o nowych metodach i technikach nauczania języka obcego, nawiązali przyjazne kontakty, by w przyszłości móc wspólnie brać udział w międzynarodowych projektach dla uczniów. Nie bez znaczenia był fakt, że wszystko to działo się we Florencji, gdzie można przechadzać się wąskimi, romantycznymi uliczkami, zwiedzić monumentalną bazylikę i inne skarby przeszłości, skosztować lokalnych potraw…

Pozytywne wrażenia mieli także pozostali „językowcy”, którzy wybrali w ramach mobilności Barcelonę oraz Wiedeń.

Barcelona stała się przystankiem dla drugiego anglisty i także on nie zawiódł się, wybierając Hiszpanię jako cel swojej mobilności. W zajęciach dla nauczycieli uczestniczyli przedstawiciele tego zawodu z różnych krajów europejskich, m.in. z Portugalii, Rumunii, Niemiec, Holandii, czy Szwecji. Międzynarodowa grupa wymieniała między sobą opinie o najnowszych metodach i formach efektywnego nauczania języka angielskiego, skupiając się na wykorzystywaniu technologii informacyjno - komunikacyjnych. Cenne doświadczenia, no i oczywiście urok Barcelony, który nikogo z odwiedzających to miasto nie pozostawia obojętnym, zdecydowały, że nauczyciel naszej szkoły powrócił z Hiszpanii zadowolony i pełen zapału do nowych wyzwań dydaktycznych.

Z kolei osoba, która zawodowo związana jest z językiem niemieckim, wybrała stolicę Austrii, by nie tylko konwersować w języku Goethego i Schillera, ale dogłębniej poznać odmianę języka, która jest charakterystyczna dla mieszkańców Wiednia. Doświadczona kadra szkoły dbała o to, aby zajęcia

językowe oraz metodyczne były prowadzone w atrakcyjny i innowacyjny sposób oraz pozwalały wykorzystać zdobyte doświadczenia w pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Sam Wiedeń jest miastem, które robi na przyjezdnych niezwykłe wrażenie. Historia i jej cenne zabytki przeplatają się tu z nowoczesnością, a mieszkańcy tej naddunajskiej stolicy wysoko cenią panujący tu spokój i dobrobyt. Szkoła językowa z kolei , dbając o wysoki poziom merytoryczny, nie zapomina o organizowaniu wycieczek po Wiedniu i okolicy, aby pokazać uczestnikom zajęć atrakcje miasta.

Oprócz nauczycieli języków obcych w projekcie Erasmus+ brali udział także specjaliści z innych dziedzin. W przyszłości nasza placówka ma szansę stać się szkołą dwujęzyczną, stąd potrzeba kształcenia językowego kadry „Jedynki”.

Nauczyciele historii i matematyki zdecydowali się również na pobyt w dawnej stolicy Habsburgów i kurs w wiedeńskiej szkole językowej. Także ci uczestnicy projektu nie żałowali swojej decyzji. Urozmaicone zajęcia zachęcały do zgłębiania tajników języka, a międzynarodowa grupa sprzyjała konieczności porozumiewania się w języku niemieckim. Również ci pedagodzy, podobnie jak opisani wcześniej, czerpali pełnymi garściami z historii i tradycji miejsca, w którym realizowali projekt. Obejrzeli między innymi zamek Hofburg, katedrę św. Szczepana, letnią rezydencję Marii Teresy, czy też Kahlenberg - miejsce, z którego Jan III Sobieski wyruszył wraz z wojskiem, by odnieść zwycięstwo nad zagrażającymi Europie Turkami. Nie bez znaczenia był także fakt, że zachwyciła ich lokalna kuchnia, której potrawy dostarczyły im niezwykłych doznań smakowych.

Podróże w ramach projektu Erasmus + zakończył wyjazd nauczyciela do Anglii. Koordynator projektu wybrał się do prestiżowej szkoły w Londynie, gdzie podczas zajęć językowych oraz kulturoznawczych poznał mieszkańców z odległych zakątków świata. Oprócz Europejczyków na zajęcia uczęszczali przybysze z Japonii, Chin, Brazylii, Argentyny, czy Ekwadoru . Intensywny kurs pozwolił pogłębić znajomość języka angielskiego i wykorzystać nowe umiejętności w praktyce, choćby podczas zwiedzania muzeów, czy też słynnego uniwersytetu w Oxfordzie.

Nauczyciele „Jedynki”, biorący udział w projekcie Erasmus+, którego beneficjentem jest kadra edukacji szkolnej, przygotowali prezentacje multimedialne i przedstawili je pozostałym pracownikom dydaktycznym szkoły.

I nie zamierzają na tym poprzestać. Uważają bowiem, iż warto korzystać z europejskich ofert edukacyjnych i są skłonni angażować się w kolejne projekty. Ponadto chcą podzielić się swoim doświadczeniem i przekonać do międzynarodowych projektów nauczycieli pozostałych jarosławskich szkół, więc już myślą o zorganizowaniu promocyjnego spotkania.