Uczniowie klas 0-3 Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu realizowali działania edukacyjno-profilaktyczne oraz wzięli udział w konkursie organizowanym przez Biuro Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jarosławia.

Tematyką zajęć było bezpieczeństwo w naszym mieście, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci obejrzały przygotowany przez Urząd Miasta film edukacyjny oraz ze swoimi opiekunami dyskutowali na temat życia w Jarosławiu, bezpiecznym mieście. Uczniowie szybko dostrzegli zmiany, jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenie miasta, zwłaszcza w bliskim sąsiedztwie szkoły. Wszystkie zgodnie stwierdziły, że pojawienie się unowocześnionych przejść dla pieszych, z których niemalże codziennie korzystają czy to w drodze do szkoły czy do kościoła znacząco wpływa na ich bezpieczeństwo. Kierowcy dużo chętniej zatrzymują się przed przejściem, które swoim blaskiem sprawia, że każdy pieszy jest widoczny.

Nie pominęli również ważnego zagadnienia jakim jest noszenie odblasków. Tu posypały się nazwy rozmaitych firm, które odblaski im podarowały, na czele z Wydziałem Spraw Społecznych i Obronnych Urzędu Miasta, który rok rocznie troszczy się o naszych uczniów i ich bezpieczeństwo.

Dzieci bezbłędnie wymieniały numery telefonów alarmowych i doskonale wiedzą w jaki sposób należy zgłosić zdarzenie ( wezwać odpowiednie służby bezpieczeństwa), potrafią wymienić co należy robić w oczekiwaniu na przyjazd wezwanych służb i zdają sobie sprawę z powagi i znaczenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Działania edukacyjne możemy zaliczyć do udanych. Uczniowie bardzo chętnie w nich uczestniczyli, dyskutowali i wymieniali się wzajemnie wiedzą w tym zakresie.