Szkoła podpisuje i opieczętowuje na 3 stronie w miejscu oznaczonym potwierdzając ubezpieczenie poszkodowanego. Druk „oświadczenia” wypełnia opiekun prawny poszkodowanego, jeśli ten jest niepełnoletni.

Druki proszę drukować dwustronnie (razem z oświadczeniem 2 strony)

Druki zgłoszeniowe roszczeń na rok szkolny 2017/2018: